top of page

Articles / लेख 

> EcoUniv Environmental Education Framework / इकोयुनिव्हचा पर्यावरण शिक्षण विचार अर्थात 'हरितात्म शिक्षणविचार'

>> EEEF for Schools / हरितात्म शिक्षणविचार, शाळांसाठी

>>> Foundation / पाया 

पर्यावरण शिक्षण : आमुलाग्र बदलाची गरज (July 2014)

Environmental Education: The holistic point of view (1 Dec 2017)

पर्यावरणाचा सर्वंकष दृष्टिकोन

On Educational Frameworks (17 Dec 2017)

शिक्षणपद्धतींबद्दल

>>> The first pillar - Purpose / स्तंभ १ - हेतू 

 

EcoUniv’s Environmental Education Framework: A beginning (8 Jan 2018)

इकोयुनिव्हचा पर्यावरण शिक्षण विचार: एक सुरुवात

 

>>> The second pillar - Understanding the child / स्तंभ २: मूल समजून घेताना 

 

Understanding the learner – Kindergarten (5 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: बालवाडीतले मूल 

Understanding the learner – Six year old / first grade (11 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: पहिलीतले मूल 

Understanding the learner – Seven-year old / second grade (18 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: दुसरीतले मूल

Understanding the learner – Eight-year old / third grade (25 Oct 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: तिसरीतले मूल

Understanding the learner – Nine-year old / fourth grade (29 Nov 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: चौथीतले मूल

Understanding the learner – Ten-year old / fifth grade (13 Dec 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: पाचवीतले मूल

Understanding the learner – Eleven-year old / sixth grade (3 Jan 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: सहावीतले मूल

Understanding the learner – Twelve-year old / seventh grade (27 Mar 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: सातवीतले मूल

Understanding the learner – Thirteen-year old / eighth grade (17 Apr 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: आठवीतले मूल

Understanding the learner – Fourteen-year old / Ninth grade (24 Apr 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: नववीतले मूल

Understanding the learner – Fifteen-year old / Tenth grade (1 May 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: दहावीतले मूल

 

>>> The third pillar - What to learn / स्तंभ ३ - काय शिकायचे आहे

What to learn: The core of an educational framework (10 Sep 2022)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: हरीतात्म शिक्षणविचाराचा गाभा  (18 Sep 2022)

The Web of Ecological Concepts: Kindergarten (25 Sep 2022)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: बालवाडी (30 Aug 2023)

The Web of Ecological Concepts: First grade/six year old (9 Sep 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता पहिली (2 Oct 2023)

The Web of Ecological Concepts: Second grade/seven year old (7 Oct 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता दुसरी (7 Oct 2023)

The Web of Ecological Concepts: Third grade/eight year old (8 Oct 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता तिसरी (8 Oct 2023)

The Web of Ecological Concepts: Fourth grade/nine year old (14 Oct 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता चौथी (15 Oct 2023)

The Web of Ecological Concepts: Fifth grade/ten year old (21 Oct 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता पाचवी (22 Oct 2023)

The Web of Ecological Concepts: Sixth grade/eleven year old (28 Oct 2023)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: इयत्ता सहावी (29 Oct 2023)

>> EEEF for +2 and college / हरितात्म शिक्षणविचार - ११ वी, १२ वी, महाविद्यालये, व विद्यापीठांसाठी

 

Part 1: Two fieldwork courses for +2 level (20 Sep 2020)

Part 2: A framework for six courses for college. Two courses for First Year college (27 Sep 2020)

Part 3: Two courses for Second Year College (11 Oct 2020)

Part 4: Two courses for Third Year College (18 Oct 2020)

 

> Idea Garden

This series, started in 2021, is about tangible ideas contributed by EcoUniv to the ongoing discourse on sustainability. Each idea is presented in a Q&A format to make it easier to read.

  1. Model Eco-Sensitive Zone Initiatives (3 Nov 2015) 

  2. Landowner-Conservators’ Collective (3 Nov 2015)

  3. Incubator for a Sustainable Local Economy-Ecology (3 Nov 2015)

  4. Local Ecosystem NGOs (LENGO) (2016)

> पर्यावरणवादाबद्दल

पर्यावरण दिन २०२० च्या निमित्ताने एक नवीन लेखमालिका

चार प्रकारचे पर्यावरणवादी (7 June 2020)

पर्यावरणवादी दृष्टिकोनांचे विश्लेषण (13 June 2020)

व्यक्तिगत पातळीवरील पर्यावरणवाद (21 June 2020)

> पुणे नगरविकास प्रकल्पांच्या निमित्ताने

 

पुणे शहरात २०२० नंतर अनेक नवीन ‘विकास’ प्रकल्प येऊ घातले आहेत. उदा. नदी-सुशोभीकरण, शहराभोवतीचा नवीन वर्तुळाकार महामार्ग, टेकडीवरून जाणारा बालभारती-पौड फाटा रास्ता इत्यादी. 

या प्रकल्पांच्या निमित्ताने माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील बिघडत चाललेल्या नात्यावर दृष्टिक्षेप टाकणारी ही मालिका. इथे काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित करायचा प्रयत्न केला आहे. 

१. नदीचे ‘संरक्षण’ [16 Feb 2022]

२. नदी या विषयावर शाळेतील मुलांसाठी काही वर्षांपूर्वी  (२०१३-१४)  केलेले एक छोटे टिपण [2013]

३. नदीच्या संदर्भात निसर्गकेन्द्री जीवनशैली [17 Feb 2022]

४. नदीसुधार: मूल्यव्यवस्था व्यापक व्हावी [24 Feb 2022]

५. स्थूल सूक्ष्म सर्व जाणावे | रचनाकारे || [28 May 2023]

> On Conservation / प्रजाती संवर्धनाबद्दल

सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान : लाल पांडाचे संवर्धन व समस्या (आदित्य पाठक) (22 May 2022)

> Articles on Darwin

These are links to articles on Darwin written on our Facebook page as part of celebration of Darwin's Birth Anniversary, 2018.

Evolution of Life: Darwin’s Rhea

Darwin and Barnacles

Darwin, Wallace and the Orangutan

bottom of page