top of page

Articles / लेख 

> Idea Garden

 

This series, started in 2021, is about tangible ideas contributed by EcoUniv to the ongoing discourse on sustainability. Each idea is presented in a Q&A format to make it easier to read.

  1. Model Eco-Sensitive Zone Initiatives (3 Nov 2015) 

  2. Landowner-Conservators’ Collective (3 Nov 2015)

  3. Incubator for a Sustainable Local Economy-Ecology (3 Nov 2015)

  4. Local Ecosystem NGOs (LENGO) (2016)

> पर्यावरणवादाबद्दल

पर्यावरण दिन २०२० च्या निमित्ताने एक नवीन लेखमालिका

चार प्रकारचे पर्यावरणवादी (7 June 2020)

पर्यावरणवादी दृष्टिकोनांचे विश्लेषण (13 June 2020)

व्यक्तिगत पातळीवरील पर्यावरणवाद (21 June 2020)

> पुणे नगरविकास प्रकल्पांच्या निमित्ताने

 

पुणे शहरात २०२० नंतर अनेक नवीन ‘विकास’ प्रकल्प येऊ घातले आहेत. उदा. नदी-सुशोभीकरण, शहराभोवतीचा नवीन वर्तुळाकार महामार्ग, टेकडीवरून जाणारा बालभारती-पौड फाटा रास्ता इत्यादी. 

या प्रकल्पांच्या निमित्ताने माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील बिघडत चाललेल्या नात्यावर दृष्टिक्षेप टाकणारी ही मालिका. इथे काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित करायचा प्रयत्न केला आहे. 

१. नदीचे ‘संरक्षण’ [16 Feb 2022]

२. नदी या विषयावर शाळेतील मुलांसाठी काही वर्षांपूर्वी  (२०१३-१४)  केलेले एक छोटे टिपण [2013]

३. नदीच्या संदर्भात निसर्गकेन्द्री जीवनशैली [17 Feb 2022]

४. नदीसुधार: मूल्यव्यवस्था व्यापक व्हावी [24 Feb 2022]

५. स्थूल सूक्ष्म सर्व जाणावे | रचनाकारे || [28 May 2023]

> On Conservation / प्रजाती संवर्धनाबद्दल

सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान : लाल पांडाचे संवर्धन व समस्या (आदित्य पाठक) (22 May 2022)

> Articles on Darwin

These are links to articles on Darwin written on our Facebook page as part of celebration of Darwin's Birth Anniversary, 2018.

Evolution of Life: Darwin’s Rhea

Darwin and Barnacles

Darwin, Wallace and the Orangutan

bottom of page