top of page

Articles

EcoUniv Environmental Education Framework / इकोयुनिव्हचा पर्यावरण शिक्षण विचार अर्थात 'हरितात्म शिक्षणविचार'

EEEF for Schools / हरितात्म शिक्षणविचार, शाळांसाठी

Foundation / पाया 

 

पर्यावरण शिक्षण : आमुलाग्र बदलाची गरज (July 2014)

Environmental Education: The holistic point of view (1 Dec 2017)

पर्यावरणाचा सर्वंकष दृष्टिकोन

On Educational Frameworks (17 Dec 2017)

शिक्षणपद्धतींबद्दल

The first pillar - Purpose / स्तंभ १ - हेतू 

 

EcoUniv’s Environmental Education Framework: A beginning (8 Jan 2018)

इकोयुनिव्हचा पर्यावरण शिक्षण विचार: एक सुरुवात

 

The second pillar - Understanding the child / स्तंभ २: मूल समजून घेताना 

 

Understanding the learner – Kindergarten (5 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: बालवाडीतले मूल 

Understanding the learner – Six year old / first grade (11 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: पहिलीतले मूल 

Understanding the learner – Seven-year old / second grade (18 Apr 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: दुसरीतले मूल

Understanding the learner – Eight-year old / third grade (25 Oct 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: तिसरीतले मूल

Understanding the learner – Nine-year old / fourth grade (29 Nov 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: चौथीतले मूल

Understanding the learner – Ten-year old / fifth grade (13 Dec 2020)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: पाचवीतले मूल

Understanding the learner – Eleven-year old / sixth grade (3 Jan 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: सहावीतले मूल

Understanding the learner – Twelve-year old / seventh grade (27 Mar 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: सातवीतले मूल

Understanding the learner – Thirteen-year old / eighth grade (17 Apr 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: आठवीतले मूल

Understanding the learner – Fourteen-year old / Ninth grade (24 Apr 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: नववीतले मूल

Understanding the learner – Fifteen-year old / Tenth grade (1 May 2021)

निसर्ग शिक्षणासाठी मूल समजून घेताना: दहावीतले मूल

 

The third pillar - What to learn / स्तंभ ३ - काय शिकायचे आहे

 

What to learn: The core of an educational framework (10 Sep 2022)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: हरीतात्म शिक्षणविचाराचा गाभा  (18 Sep 2022)

The Web of Ecological Concepts: Kindergarten (25 Sep 2022)

पर्यावरणीय संकल्पनांचे जाळे: बालवाडी (30 Aug 2023)

The Web of Ecological Concepts: First grade/six year old (9 Sep 2023)

EEEF for +2 and college / हरितात्म शिक्षणविचार - ११ वी, १२ वी, महाविद्यालये, व विद्यापीठांसाठी

 

Part 1: Two fieldwork courses for +2 level (20 Sep 2020)

Part 2: A framework for six courses for college. Two courses for First Year college (27 Sep 2020)

Part 3: Two courses for Second Year College (11 Oct 2020)

Part 4: Two courses for Third Year College (18 Oct 2020)

 

Idea Garden

 

This series, started in 2021, is about tangible ideas contributed by EcoUniv to the ongoing discourse on sustainability. Each idea is presented in a Q&A format to make it easier to read.

  1. Model Eco-Sensitive Zone Initiatives (3 Nov 2015) 

  2. Landowner-Conservators’ Collective (3 Nov 2015)

  3. Incubator for a Sustainable Local Economy-Ecology (3 Nov 2015)

  4. Local Ecosystem NGOs (LENGO) (2016)

पर्यावरणवादाबद्दल

पर्यावरण दिन २०२० च्या निमित्ताने एक नवीन लेखमालिका

चार प्रकारचे पर्यावरणवादी (7 June 2020)

पर्यावरणवादी दृष्टिकोनांचे विश्लेषण (13 June 2020)

व्यक्तिगत पातळीवरील पर्यावरणवाद (21 June 2020)

पुणे नगरविकास प्रकल्पांच्या निमित्ताने

 

पुणे शहरात २०२० नंतर अनेक नवीन ‘विकास’ प्रकल्प येऊ घातले आहेत. उदा. नदी-सुशोभीकरण, शहराभोवतीचा नवीन वर्तुळाकार महामार्ग, टेकडीवरून जाणारा बालभारती-पौड फाटा रास्ता इत्यादी. 

या प्रकल्पांच्या निमित्ताने माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील बिघडत चाललेल्या नात्यावर दृष्टिक्षेप टाकणारी ही मालिका. इथे काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित करायचा प्रयत्न केला आहे. 

१. नदीचे ‘संरक्षण’ [16 Feb 2022]

२. नदी या विषयावर शाळेतील मुलांसाठी काही वर्षांपूर्वी  (२०१३-१४)  केलेले एक छोटे टिपण [2013]

३. नदीच्या संदर्भात निसर्गकेन्द्री जीवनशैली [17 Feb 2022]

४. नदीसुधार: मूल्यव्यवस्था व्यापक व्हावी [24 Feb 2022]

५. स्थूल सूक्ष्म सर्व जाणावे | रचनाकारे || [28 May 2023]

Articles on Darwin

These are links to articles on Darwin written on our Facebook page as part of celebration of Darwin's Birth Anniversary, 2018.

Evolution of Life: Darwin’s Rhea

Darwin and Barnacles

Darwin, Wallace and the Orangutan

bottom of page